Zájemci o studium

Krok č.1

vyplňte přihlášku podle oboru a způsobu studia, který jste si zvolili:

Jste cizinec a chcete požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, vyplňte fotmulář PDF nebo MSWORD

Krok č.2

vyplněnou přihlášku nechte potvrdit: 
  • pro čtyřleté denní studium ZŠ, kterou jste navštěvovali
potvrzení od lékaře nevyžadujeme