Zájemci o studium

Krok č.1

Připravte si přihlášku pro

Jste cizinec a chcete požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, vyplňte fotmulář PDF nebo MSWORD

Krok č.2

dodejte přihlášku podle oboru a způsobu studia, který jste si zvolili:

potvrzení od lékaře nevyžadujeme