03.01.

 • Nástup do školy po vánočních prázdninách

04.01.

 • 9:00 přijímací řízení s talentovou zkouškou – grafický design
  (O. Herodesová, D. Herodesová)

10. 01. – 14. 01.

 • Školní lyžařský kurz

11.01.

 • 9:00 přijímací řízení s talentovou zkouškou – grafický design
  (O. Herodesová, D. Herodesová)

11.01.

 • 13:30-15:00 Den otevřených dveří (M. Lipina, J. Kubový, J. Kalitová, L. Ryparová, O. Herodesová, J. Hrstková, J. Putnová)

24.01.

 • Klasifikace za 1. pololetí, zápis známek do Bakaláře

25.01.

 • 13:00 pedagogická rada

27.01.

 • Doplněná pedagogická dokumentace
 • Odevzdání výkazů odučených hodin
 • 31.01.
 • Předání výpisů z vysvědčení

04.02.

 • Pololetní prázdniny

07. 12. 2021

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy