01. 10.

  • Fotografování tříd s třídními učiteli (organizuje Jiří Vávra)

08. 10.

  • Technické volno

(v budově školy se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021)

25.10.-26.10.

  • Ředitelské volno

27.10.-29.10.

  • Podzimní prázdniny

29.10.

  • · Kontrola třídních knih
  • · Kontrola třídních výkazů
  • · Kontrola pedagogické dokumentace
  • · Odevzdání výkazů odučených hodin

 

10. 09. 2021

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy