01.12.

 • · Nejzazší termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce
 • · Testování žáků ČŠI čtenářská gramotnost – 2.AE, 2.AC, 2.AI

 

05.12.

 • · Mikulášská besídka ZŠ (organizují Mgr. Hrstková, Ing. Kalitová, Mgr. Prokelová)
 • · Testování žáků přírodovědná gramotnost ČŠI – 1.AI, 1.AC, 1.AE

 

06.12.

13:30 – 15:00 Den otevřených dveří

 • (Ing. Kubový, Mgr. Hrstková, MgA. D. Herodesová, Mgr. Ryparová, Mgr.
 • Janoš, Mgr. Zajíc, Ing. Putnová, Mgr. Mrva, Mgr. Lipina)

 

13.12.

 • 13:00 vánoční oběd zaměstnanců se zřizovatelkou školy

 

15.12.

 • 9:00 vánoční fotbalový turnaj organizuje Mgr. Zajíc

 

17.12.

 • Vánoční besídky

 

19. - 22. 12.

 • Třídní akce zaměřené na advent s třídními učiteli, plán akcí odevzdají TU ředitelce školy

 

21.12.

 • 15:00 vánoční besídka základní školy

 

21.12.

 • Doplněná pedagogická dokumentace
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

 

22.11.2022

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

 

Nástup učitelů, organizační porada

29.08.2022 v 09.00 hodin

Zahájení školního roku

01.09.2022 v 09.00 hodin

Ukončení 1. pololetí

31.01.2023

Ukončení 2. pololetí

30.06.2023

 

 

Prázdniny

Podzimní, Ředitelské volno

24.10.2022 -  27.10.2022 

Vánoční

23.12.2022 – 02.01.2023

Pololetní

03.02.2023

Jarní

06.02.2023 – 10.02.2023

Velikonoční

06.04.2023

Hlavní

01.07.2023 – 31.08.2023

 

 

Pedagogické rady

Zahajovací

29.08.2022 v 09:00

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

15.11.2022

Pololetní (denní i dálkové studium)

24.01.2023

Čtvrtletní (denní i dálkové studium)

28.03.2023

Závěrečná pro maturitní ročníky

20.04.2023

Závěrečná (denní i dálkové studium)

20.06.2023

 

 

Přijímací řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

04.01.2023, 05.01.2023

Přijímací řízení  Jednotná přijímací zkouška
1.termín                13.04.2023
2.termín                14.04.2023
náhradní termíny: 10.05.2023 a 11.05.2023

Třídní schůzky

 

15.11.2022,  online formou přes MS TEAMS

 

28.03.2023,  online formou přes MS TEAMS

Dny otevřených dveří

 

01.11.2022, 06.12.2022, 

od 13:30 do 15.00 hodin

 

změna na 17.01.2023, 14.02.2023

od 13:30 do 15.00 hodin

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období

Soubor odborných předmětů

GD 29.08.- 13.09.2022, ostatní 08.09.2022

Ústní maturitní zkouška

19.09.- 20.09.2022

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky

 

14.09.2022 – český jazyk

15.09.2022 – cizí jazyk

 Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle určení MŠMT ČR

01.09.2022 – 06.09.2022

Ostatní předpokládané akce

Maturitní ples

11.11.2022

Lyžařský výcvikový kurz, odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

15.05.2023 – 26.05.202

Maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů

EKO, CR - 05.04. 2023
IT - 05.04. 2023
GD – 05.04.– 18.04.2023

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky  český jazyk 03.04.2023,
cizí jazyk     04.04.2023

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

02.05.2023 - 05.05.2023

Ústní maturitní zkouška

16.05.2023 – 26.05.2023