Studijní obory a předpoklady přijetí

DENNÍ STUDIUM (čtyřleté) - určeno pro absolventy ZŠ

Formulář přihlášky dodá základní škola včetně QR kódu

DÁLKOVÉ STUDIUM (pětileté) - určeno pro absolventy ZŠ

 Formulář přihlášky stáhněte na oficiálních stránkách MŠMT a vyplňte

NÁSTAVBOVÉ DÁLKOVÉ STUDIUM (tříleté) - určeno pro absolventy SOŠ

Formulář přihlášky stáhněte na oficiálních stránkách MŠMT a vyplňte