Sekretariát je v době

pololetních a jarních prázdnin

od 3.2. do 10.2.2023 uzavřen. 

V případě potřeby volejte na tel. číslo: 733 123 588 

Email:

 

 

kalendar2023

Výsledky talentové zkoušky konané ve dnech 4. ledna a 5.ledna 2023. - soubor PDF

ZMĚNA termínů dne otevřených dveří:  10.01.2023 se ruší a přesouvá se na 17.01.2023.

                                                               14.02.2023 se ruší a přesouvá se na 21.02.2023.

Termíny přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro obor Grafický design 82-41-M/05, čtyřleté denní studium ve školním roce 2023/2024

Podání přihlášky ke studiu do 30.11.2022.
(Přihláška musí být potvrzená základní školou, podává se osobně nebo poštou na adresu školy. Po 30.11.2022 škola odešle pozvánku k talentové zkoušce doporučeně poštou.)
Termín talentové zkoušky v 1.kole se koná ve dnech 4.1.2023 nebo 5.1.2023.
(Na přihlášce uveďte jeden ze dvou termínů.)
 

Kritéria pro přijímací řízení ke stažení >>zde formát PDF

 

Přehled výsledků talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách školy a zaslán poštou na adresu zákonného zástupce žáka do 20.ledna 2023

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 6.února 2023
Nepřijatým uchazečů bude rozhodnutí zasláno poštou. 
Zákonný zástupce přijatého uchazeče se dostaví do školy k vyplnění formulářů potřebných k nástupu ke studiu a k převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu dne 20.února 2023 v 13 hodin.
 

Co vás může zajímat

 Dobrý den,

ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. " V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej.

Proč?

Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Hezký den přeje

Ing. Hana Skallová, zřizovatelka a generální ředitelka škol

 

------------

Stávající vyučované obory

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 zaměření- podnikání
    zaměření- sportovní management
     
Podnikání 64-41-L/51 (nástavbové studium - obor dobíhá)
Cestovní ruch 65-42-M/02  
Informační technologie 18-20-M/01  
Grafický design 82-41-M/05