Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo oboru Grafický design  ve školním roce 2022/2023

naleznete v souboru PDF

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory mimo grafický design

 

naleznete v souboru Kriteria 2022-23

Nahlížení do průběhu přijímacího řízení
 

Dle §36 Správního řádu č. 500/2004 Sb. má účastník řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Tato možnost je účastníkovi umožněna v budově Soukromé střední školy a základní školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. v úředních hodinách ode dne zveřejnění výsledků přijímacího zkoušky nebo talentové zkoušky. 

 

 

ŠKOLNÉ 
STUDIUM DENNÍ
11 000,- Kč / pololetí
-
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 3-LETÉ
8 500,- Kč / pololetí
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 5-LETÉ
8 500,- Kč / pololetí

 

 

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol  uveden na faktuře

 


 na Studijní obory