31.05.

 • Příprava učeben na ústní maturitní zkoušku (Mgr. Janoš, Mgr. Zajíc, Mgr. Ryparová, Ing. Kalitová, Mgr. Hrstková)

01. – 03 .06.

 • Ústní maturitní zkouška

31.05..-05.06.

 • Praxe studentů 1.,2.,3. ročník

11.06.

 • Vydání maturitního vysvědčení v učebně 306
  • 09:00 4.AE, 4.AC
  • 09:30 4.AI
  • 10:00 4.AG
  • 10:30 dálkové studium

21.06.

 • Uzavření klasifikace tříd, všichni vyučující zapíší známky do Bakaláře
 • Třídní učitelé zkontrolují platbu školného a pedagogickou dokumentaci

23.06.

 • 13:00 závěrečná pedagogická rada

25. 06.

 • Úklid a vyklizení šatních skříněk
 • Třídní učitelé předají uklizenou kmenovou třídu ředitelce školy
 • Třídní učitelé předají pedagogickou dokumentaci Bc. Arnoldové
 • Tisk vysvědčení (Ing. Listopad)

30.06.

 • 9:00 předání vysvědčení (výpisů s termíny dodatečných a opravných zkoušek)
 • Všichni učitelé si vyklidí stoly a odnesou si své osobní věci
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

Do 25.07.

 • Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

14. 05. 2021 Mgr.

Pavlína Ječmínková

ředitelka školy

 

13.05.

 • 13:00 závěrečná pedagogická rada pro maturitní ročníky

17.05.

 • Předpokládaný návrat žáků k prezenční výuce

20.05.

 • Přijímací řízení

21.05.

 • 10:00 předání vysvědčení maturitním ročníkům (vyklizení šatních skříněk, odevzdání čipů)

24.05. - 26.05.

 • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

25.05.

 • Ředitelské volno (1. 2. 3. ročník SŠ)

28.05.

 • Odevzdat k archivaci Bc. Arnoldové pedagogickou dokumentaci
  • 4.AE,4.AC Mgr. Jana Hrstková
  • 4.AG Ing. Jana Putnová
  • 4.AI Ing. Jan Listopad
 • Doplněná pedagogická dokumentace
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

31.05.

 • Praktická maturitní zkouška –mimořádný opravný termín
 • Příprava učeben na ústní maturitní zkoušku (Mgr. Janoš, Mgr. Zajíc, Mgr. Ryparová, Ing. Kalitová, Mgr. Hrstková)

07. 05. 2021

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy