25. 02.

Odevzdání 2 variant praktické maturitní zkoušky:

Mgr. Ryparová, Ing. Řežábek - 4.AC, 5.DD

Ing. Aleš, Ing. Kubový- 4.AI, 5.CD

Mgr. Hrstková, Ing. Nováková, Ing. Ulrych- 4.AE, 3.AD, 5. BD

MgA. O. Herodesová, J. Vávra, BcA. Herodesová - 4.AG

Odevzdání 6 zadání - maturitní písemné práce z českého jazyka - Mgr. Prokelová

Odevzdání 3 zadání – maturitní písemné práce z anglického jazyka - Bc. Michal Lipovský

Odevzdání 3 zadání – maturitní písemné práce z německého jazyka - PhDr. Jan Pavlík

Odevzdání 3 zadání – maturitní písemné práce z ruského jazyka - Mgr. Zina Pávišová

ředitelce školy

26. 2.

Kontrola třídních knih

Kontrola třídních výkazů

Doplněná pedagogická dokumentace

Odevzdání výkazů odučených hodin

18. 01. 20201

Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy