01.09.

 • 9:00 zahájení školního roku - ZŠ
 • 9:00 zahájení školního roku - SŠ

02.09.

 • · 9:00 Třídnické hodiny
  (Třídní učitelé přinesou hromadně k podpisu do sekretariátu potvrzení o studiu aj.)
 • · 11:00 a 13:00 školení učitelů komunikační modul Microsoft Teams VT2

03.09.

 • Třídnické hodiny 1. ročníků

04.09.

 • Adaptační den 1.AC, 1.BC Mgr. Ryparová
 • Adaptační den 1.AI, Mgr. Kašparová

07.09.

 • 15:00 zahájení školního roku - dálkové studium

09.09.

 • 8:00 praktická maturitní zkouška
 • Adaptační den 1.AE Mgr. Kratochvílová

17. – 18. 09.

 • Ústní maturitní zkouška

25.09.

 • Třídní učitelé odevzdají hlavní stránku třídní knihy k podpisu
 • Třídní učitelé odevzdají potvrzené a podepsané žádosti o uvolnění z TEV
 • Třídní učitelé zkontrolují školné a odevzdají seznam žáků, kteří nezaplatili
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří nevykonali opravné zkoušky
 • Třídní učitelé odevzdají seznam žáků, kteří neodevzdali vysvědčení z 9.třídy, zápisové lístky a u cizinců nostrifikace + zápisové lístky
 • Třídní učitelé zkontrolují a doplní pedagogickou dokumentací žáků

29.09.

 • Kontrola třídních knih
 • Třídní výkazy doplněné o dodatečné zkoušky a připravené k tisku
 • Odevzdání výkazů odučených hodin

28. 08. 2020 Mgr. Pavlína Ječmínková

ředitelka školy