Pro nový školní rok jsou vypsány následující termíny:

Přihlášky grafický design

do 30. 11. 2020

Přihlášky 4-leté krom grafického designu

do 02. 03. 2021

 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

krom grafického designu

1.termín 12.04. 2021
2.termín 13.04. 2021
náhradní termín  
1.termín 12.05.2021
2.termín 13.05.2021


Obor grafický design
Přijímací řízení s talentovou zkouškou se koná

1.kolo 11.01.2021
náhradní termín 18.01.2021
2.kolo 25.01.2021


ke zkoušce si zájemci přinesou 5 vlastních uměleckých děl

Další informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete v souboru PDF

 

Kriteria přijímacího řízení naleznete v souboru PDF

ŠKOLNÉ PRO NASTUPUJÍCÍ PRVNÍ ROČNÍK
DENNÍ STUDIUM 4-LETÉ 22 000,-Kč
DENNÍ STUDIUM 2-LETÉ 18 000,-KČ
- -
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 3-LETÉ 17 000,-KČ
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 5-LETÉ 17 000,-KČ

 

 

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol Rodné číslo žáka

ŠKOLNÉ JE SPLATNÉ VŽDY VE DVOU POLOLETNÍCH SPLÁTKÁCH


Zprostředkujeme Vám 
studentský úvěr 
u Komerční banky

komer-b