Pro nový školní rok jsou vypsány následující termíny:

Přihlášky grafický design

do 30. 11. 2020

Přihlášky 4-leté krom grafického designu

do 02. 03. 2021

 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

krom grafického designu

1.termín 12.04. 2021
2.termín 13.04. 2021
náhradní termín  
1.termín 12.05.2021
2.termín 13.05.2021


Obor grafický design
Přijímací řízení s talentovou zkouškou se koná

1.kolo

11.01.2021
18.01.2021
25.01.2021

náhradní termín ---------


Talentová zkouška se skládá pouze z pohovoru nad 5 Vámi vytvořenými výtvarnými díly, která si s sebou přinesete z domova. 

 

Kriteria přijímacího řízení naleznete v souboru PDF

ŠKOLNÉ 
STUDIUM DENNÍ
11 000,- Kč / pololetí
-
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 3-LETÉ
8 500,- Kč / pololetí
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 5-LETÉ
8 500,- Kč / pololetí

 

 

Platbu odesílejte vždy na:

Číslo účtu 19-4068230257 / 0100
Variabilní symbol Rodné číslo žáka

 


 na Studijní obory